Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

-----

Three talented sisters from the Isle of Lewis combine in Mackenzie. Eilidh won the coveted National Mod Gold Medal in 1987. She recorded an album on Temple Records entitled Èideadh an Sgeulachd and later became a member of Mac-talla. Gillian, also a National Mòd Gold Medallist has performed extensively as a solo singer, and in duo with Eilidh, over the years. Gillian recorded her own album entitled Griais. She now lives and works in Edinburgh. Fiona has been a member of the Highland-based traditional band Anam. Her singing can also be heard on two albums with the band Seelyhoo, which includes the Wrigley Sisters from Orkney, Sandy Brechin, and Jim Walker of Ceolbeg and she has recorded with her husband, Brian Ó hEadhra.


Share

Camhanach

Mackenzie

Select Format

Tracklist


play_circle_outline

1.

Sheila Gordon of Weem 2:01

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

2.

Tha fadachd cian do ghaoil orm 2:25

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

3.

'S truagh nach d'rugadh dall mi 4:33

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

4.

Hai-o eadaraibh o 4:08

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

5.

Ho-ro 's toigh leam fhìn thu 4:38

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

6.

Waulking Song Set (Togaibh fonn an drasda/Beir Soiridh, soiridh bhuam/Fa rithill o ho) 3:51

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

7.

Buaidh na bàrdachd 3:19

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

8.

A' fàgail Ghriais 3:58

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

9.

Haghaidh o, haghaidh o 1:25

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

10.

Chi mi thallad 4:28

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

11.

Is e cho prìseil dhomh 5:34

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

12.

A' fighe le feur 2:17

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

13.

Leabaidh Naoimh Aula 7:42

£0.79

add_shopping_cart

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

-----

Three talented sisters from the Isle of Lewis combine in Mackenzie. Eilidh won the coveted National Mod Gold Medal in 1987. She recorded an album on Temple Records entitled Èideadh an Sgeulachd and later became a member of Mac-talla. Gillian, also a National Mòd Gold Medallist has performed extensively as a solo singer, and in duo with Eilidh, over the years. Gillian recorded her own album entitled Griais. She now lives and works in Edinburgh. Fiona has been a member of the Highland-based traditional band Anam. Her singing can also be heard on two albums with the band Seelyhoo, which includes the Wrigley Sisters from Orkney, Sandy Brechin, and Jim Walker of Ceolbeg and she has recorded with her husband, Brian Ó hEadhra.


Share