Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

An clàr as ùire bhon t-seinneadair iomraiteach Sgitheanach, Art MacCarmaig, le taghadh de dh'òrain ùra agus aithnichte.

A collection of new and old Gaelic songs from Arthur Cormack

Arthur is joined on the album by Blair Douglas, Mary Ann Kennedy, Ingrid Henderson, Rachel Walker, Angus MacKenzie, Chaz Stewart, Allan Henderson, Iain Smith, Andrew MacPherson, Eric Cloughley, Paul Jennings, Duncan Lyall, Gillebrìde Macmillan and members of Inverness Gaelic Choir. 

Download the lyrics and translations for the songs here.

Share

Buanas

Arthur Cormack

Select Format

Tracklist


play_circle_outline

1.

Cha tig Mòr mo bhean dhachaigh 2:39

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

2.

Mo Mhàiri mhin 4:26

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

3.

Thàinig maor na mo dhàil 4:57

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

4.

Croc nan Craobh 3:23

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

5.

A nochd gur faoin mo chadal dhomh 4:04

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

6.

Ged is socrach mo leaba 3:03

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

7.

Fàgail Ghlaschu 5:57

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

8.

Latha dhomh sa Chuilthionn chreagach 2:50

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

9.

Màiri nighean Alasdair (Gaol na h-Òige) 4:22

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

10.

Tìr mo ghràidh 4:12

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

11.

Thoir an t-soraidh seo bhuam 3:16

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

12.

A Pheigi a ghràidh 4:48

£0.79

add_shopping_cart
play_circle_outline

13.

Pòg aon oidhche earraich 3:20

£0.79

add_shopping_cart

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

An clàr as ùire bhon t-seinneadair iomraiteach Sgitheanach, Art MacCarmaig, le taghadh de dh'òrain ùra agus aithnichte.

A collection of new and old Gaelic songs from Arthur Cormack

Arthur is joined on the album by Blair Douglas, Mary Ann Kennedy, Ingrid Henderson, Rachel Walker, Angus MacKenzie, Chaz Stewart, Allan Henderson, Iain Smith, Andrew MacPherson, Eric Cloughley, Paul Jennings, Duncan Lyall, Gillebrìde Macmillan and members of Inverness Gaelic Choir. 

Download the lyrics and translations for the songs here.

Share