Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Ged a tha am “moothie” air fear de na h-ionnstramaidean as cumanta anns an t-saoghal, cha robh e air a chluinntinn gu tric ann an ceòl traidiseanta na h-Alba – agus gu h-àraid ceòl na Gàidhealtachd – gus an do nochd Dòmhnall Black!

’S ann air sgàth Dhòmhnaill agus an stoidhle shònraichte aige a tha an harmonica (agus gu h-àraid an seòrsa air a bheil “tremolo”) air ainm a chosnadh mar ionnstramaid a tha airidh air èisteachd ris. ’S urrainn dha ceòl luath, toinnte a chluich, ach – leis na sgilean air leth aige – thig aige air na faireachdainnean ann an ceòl nas socaire a chur an cèill cuideachd.

Tha Dòmhnall air a bhith a’ toirt toileachadh do luchd-èisteachd ann an Alba, ann am Breatainn, tron Roinn Eòrpa agus bho Moscow gu Kansas City.

Tha Dòmhnall gu math moiteil às gur e esan an t-aon Albannach a tha air cluiche còmhla ri sàr-chluicheadairean harmonica ann an 2005 aig SPAH (Society for the Advancement and Preservation of the Harmonica) ann an Kansas City, Ameireagaidh, agus an-uiridh chluich e airson am British National Harmonica League ann am Bristol.

-----

Keil Road features ace Celtic Harmonica playe,r Donald Black, previously featured on the Macmeanmna album Close to Home (SKYECD15) with Runrig’s Malcolm Jones.

For quite some time now he has wanted to create an album such as this. He has been asked on many occasions to record some of these wonderful, slower reflective melodies, and has put together a beautiful album in ‘Keil Road’ on which is joined by many fine musicians including Allan Henderson, Aly Bain, Donald Shaw, Duncan Chisholm, Iain MacDonald, Maggie MacInnes, Donnie MacKenzie, Alex Dalglish and Neil Johnstone.

Keil Road

Donald Black

Select Format
play_circle_outline
Don Chuthaig
3:23
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Helen Scott of Humbie
4:23
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Keil Road
4:45
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Pìbroch on the Mouthorgan
4:49
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
To Two Highland Ladies
4:20
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Waltz Quadrille
3:32
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Iain Ghlinn Cuaich
3:08
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin
3:01
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Gleann Bhaile Chaoil
4:19
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
The Dark Island
2:57
add_shopping_cart £0.79
play_circle_outline
Furan
3:29
add_shopping_cart £0.79

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Ged a tha am “moothie” air fear de na h-ionnstramaidean as cumanta anns an t-saoghal, cha robh e air a chluinntinn gu tric ann an ceòl traidiseanta na h-Alba – agus gu h-àraid ceòl na Gàidhealtachd – gus an do nochd Dòmhnall Black!

’S ann air sgàth Dhòmhnaill agus an stoidhle shònraichte aige a tha an harmonica (agus gu h-àraid an seòrsa air a bheil “tremolo”) air ainm a chosnadh mar ionnstramaid a tha airidh air èisteachd ris. ’S urrainn dha ceòl luath, toinnte a chluich, ach – leis na sgilean air leth aige – thig aige air na faireachdainnean ann an ceòl nas socaire a chur an cèill cuideachd.

Tha Dòmhnall air a bhith a’ toirt toileachadh do luchd-èisteachd ann an Alba, ann am Breatainn, tron Roinn Eòrpa agus bho Moscow gu Kansas City.

Tha Dòmhnall gu math moiteil às gur e esan an t-aon Albannach a tha air cluiche còmhla ri sàr-chluicheadairean harmonica ann an 2005 aig SPAH (Society for the Advancement and Preservation of the Harmonica) ann an Kansas City, Ameireagaidh, agus an-uiridh chluich e airson am British National Harmonica League ann am Bristol.

-----

Keil Road features ace Celtic Harmonica playe,r Donald Black, previously featured on the Macmeanmna album Close to Home (SKYECD15) with Runrig’s Malcolm Jones.

For quite some time now he has wanted to create an album such as this. He has been asked on many occasions to record some of these wonderful, slower reflective melodies, and has put together a beautiful album in ‘Keil Road’ on which is joined by many fine musicians including Allan Henderson, Aly Bain, Donald Shaw, Duncan Chisholm, Iain MacDonald, Maggie MacInnes, Donnie MacKenzie, Alex Dalglish and Neil Johnstone.