Mary Ann Kennedy and Charlotte Petersen

‘S e clàr de cheòl na clàrsaich tlachdmhor agus òrain Ghàidhlig breagha a tha seo.