Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

-----

Three talented sisters from the Isle of Lewis combine in Mackenzie. Eilidh won the coveted National Mod Gold Medal in 1987. She recorded an album on Temple Records entitled Èideadh an Sgeulachd and later became a member of Mac-talla. Gillian, also a National Mòd Gold Medallist has performed extensively as a solo singer, and in duo with Eilidh, over the years. Gillian recorded her own album entitled Griais. She now lives and works in Edinburgh. Fiona has been a member of the Highland-based traditional band Anam. Her singing can also be heard on two albums with the band Seelyhoo, which includes the Wrigley Sisters from Orkney, Sandy Brechin, and Jim Walker of Ceolbeg and she has recorded with her husband, Brian Ó hEadhra.

"Mackenzie's second album of Gaelic songs for Macmeanmna opens unconventionally with their own title track, which has a Latin refrain and a distinctly African lilt in the tune.

The sisters - Fiona, Eilidh and Gillian - revert to more customary business on a pleasing mixture of their own songs and contemporary arrangements of traditional Gaelic material, framed by discreet but emphatic accompaniments on keyboards, guitar, harp and percussion.

Their expressive harmony singing is delightful on all of this material, and nowhere more so than on Eilean Fraoich, a heartfelt closing tribute to their native Lewis."  Kenny Mathieson, The Scotsman

Fama Clamosa

Mackenzie

£9.99

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

’S e còmhlan seinn Ghàidhlig a th’ ann an MacKenzie le triùir pheathraichean Eilidh, Gillian agus Fiona NicCoinnich bho Ghriais air cost’ an ear Leòdhais. Tha iad air seinn mar aon-neach, càraid agus mar phrìomh sheinneadairean ann an còmhlain eile nam measg Mac-talla, Seelyhoo agus Anam, ach cha do thòisich iad a’ seinn còmhla gu poblach gu 1996. Fhuair a’ chiad chlàr aca, Camhanach, moladh mòr ann an Alba agus thall thairis, agus bhon a chaidh an dàrna clàr aca fhoillseachadh tha iad mar sheinneadairean Gàidhlig fa leth agus mar chòmhlan air urram mòr a chosnadh agus tha iarrtas mòr orra air feadh Alba.

’S e aon de na h-adhbharan as motha gun cluinnear ceòl cho sònraichte aig a’ chòmhlan, a’ cho-sheirm dhlùth a tha fighte sna h-òrain aca, agus cuideachd a’ cur ris seo tha mar sgrìobh iad fhèin tòrr den stuth aca. Bidh an luchd-èisteachd tric air am beò-ghlacadh le an seinn a tha a’ cur an cèill bòidhchead thiamhaidh agus uaireannan phiantail nan òran, às bith an e òran a tha ceudan bhliadhnaichean a dh’aois no òran ùr a th’ ann. Tha e a’ còrdadh riutha cuideachd a bhith a’ seinn taghadh òran nas beothaile, le òrain luaidh thraidiseanta agus puirt-a-beul.

-----

Three talented sisters from the Isle of Lewis combine in Mackenzie. Eilidh won the coveted National Mod Gold Medal in 1987. She recorded an album on Temple Records entitled Èideadh an Sgeulachd and later became a member of Mac-talla. Gillian, also a National Mòd Gold Medallist has performed extensively as a solo singer, and in duo with Eilidh, over the years. Gillian recorded her own album entitled Griais. She now lives and works in Edinburgh. Fiona has been a member of the Highland-based traditional band Anam. Her singing can also be heard on two albums with the band Seelyhoo, which includes the Wrigley Sisters from Orkney, Sandy Brechin, and Jim Walker of Ceolbeg and she has recorded with her husband, Brian Ó hEadhra.

"Mackenzie's second album of Gaelic songs for Macmeanmna opens unconventionally with their own title track, which has a Latin refrain and a distinctly African lilt in the tune.

The sisters - Fiona, Eilidh and Gillian - revert to more customary business on a pleasing mixture of their own songs and contemporary arrangements of traditional Gaelic material, framed by discreet but emphatic accompaniments on keyboards, guitar, harp and percussion.

Their expressive harmony singing is delightful on all of this material, and nowhere more so than on Eilean Fraoich, a heartfelt closing tribute to their native Lewis."  Kenny Mathieson, The Scotsman