Release Date:

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.

Seòladh

Iain MacKay

Select Format

Downloads include choice of MP3, WAV, or FLAC

Rinn Iain a’ chiad chlàradh aige o chionn iomadach bliadhna còmhla ri Gaelfonn a bha le Murchadh Feargasdan nach maireann, a bha cuideachd às an Rubha. Chlàr e an uair sin LP, 'Voice of the Hebrides' le Clàraidhean Lios Mòr, a bha air a riochdachadh le Daibhidh Silver. Chaidh na clàran as ùire aige a dhèanamh le Macmeanmna agus tha iad air a bhith uabhasach soirbheachail.

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about 'Seòladh': "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

From Point in Lewis, Iain spent many years singing at events all over the place. He made several recordings, including 'Creag an Fhraoich' for Macmeanmna and this collection confirmed him as one of our best traditional Gaelic singers. Iain died in 2020.